Invigning av nytt gångstråk vid Godsmagasinet i Uppsala

Report this content

Gångstråket mellan Godsmagasinet och Regionens hus vid Uppsala Centralstation står nu klart och bildar en attraktiv mötesplats i centralstationsområdet. Området invigs torsdagen 3 oktober av Erik Pelling, ordförande i kommunstyrelsen och Åsa Dahl, affärsområdeschef på Jernhusen.

Attraktiva och trygga mötesplatser skapas när platsen mellan husen är levande. Jernhusen har sedan 2015 utvecklat området vid centralstationen från en parkeringsplats till ett område med kontor, handel och restauranger. Den sista pusselbiten för området är stråket mellan Godsmagasinet och Regionens hus.

Gångstråket har fått nya markdetaljer, planteringar, sittmöbler och stämningsbelysning som bidrar till stadslivet.

Program torsdag 3 oktober:

15.00 - 15.30 Mingel och mat för besökare i området

15.30 Invigning

Åsa Dahl, Jernhusen och Erik Pelling, Uppsala kommun

Underhållning av Sweet Emma & the mood swingers

För mer information:

Cecilia Granath, Pressansvarig, Jernhusen, 073-439 26 21

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har cirka 200 medarbetare. Fastighetsbeståndet uppgår till 155 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 17,6 miljarder kronor.