ISS vann upphandling som tvätt- och fekaliedriftentreprenör på Jernhusens depåer

Det blir ISS Facility Services AB. som tar över driften av tvätt- och fekalieanläggningarna på Jernhusens depåer i Hagalund, Göteborg, Malmö och Raus.

Jernhusen strävar efter att tillhandahålla konkurrensneutrala funktioner och anpassar nu underhållsdepåerna till branschens behov och önskemål. Under våren har Jernhusen utvärderat ett antal anbud där en neutral entreprenör ska hantera tvätt- och fekalieanläggningarna på de större depåerna. Avtalet med ISS löper på 2 år med option på ytterligare 2 år.

- Vi känner oss mycket nöjda med att ISS kommer driva anläggningarna vidare då de har stor erfarenhet av verksamheten. Tillsammans med dem kommer vi att arbeta för att erbjuda bra anläggningar till ett attraktivt pris för alla aktörer i branschen, konstaterar Per Rastbäck, affärsprojektledare vid Jernhusen.

ISS kommer själv att ansvara för kontakten med kunden samt driva försäljning. Praktiskt innebär det i huvudsak att bemanna anläggningarna, sälja tjänsterna till slutkunderna och vara ansvarig för verksamheten mot myndigheter.

Detta kommer att skapa mervärden för våra kunder i form av ökad kvalité, service och prisvärda tjänster.

För mer information om upphandlingen:
Per Rastbäck, Affärsprojektledare Jernhusen, e-post: per.rastback@jernhusen.se, 073-181 54 26

För mer information om ISS:
Christer Ekelund, pressansvarig, ISS Facility Services AB,
christer.ekelund@se.issworld.com, 0734-36 53 55

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har 265 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Fastighetsbeståndet uppgår till 241 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 10,2 miljarder kronor.

Taggar: