Jernhusen anlitar L&T som driftpartner

Report this content

Jernhusen har valt L&T som driftpartner med målet att samverka för att öka kundnöjdhet.

– Driftteknikerna har direktkontakt med våra kunder och service och kvalité är av största vikt. Jag är nöjd att vi utökar samarbetet med L&T, som tidigare haft ansvaret för en del av vårt fastighetsbestånd, säger Kerstin Gillsbro, vd för Jernhusen.

Tidigare har Jernhusen haft två driftleverantörer och inför att avtalen går ut har Jernhusen genomfört en upphandling där fem företag deltog. Målet var att utse en leverantör som får totalansvar för 120 fastigheter i företaget. I fastighetsbeståndet finns järnvägsstationer, underhållsdepåer för tågunderhåll, kombiterminaler samt några kontor- och hotellfastigheter.

– Med hög kvalité på drift och underhåll skapar vi attraktiva miljöer för resenärerna och de som arbetar i byggnaderna. I längden bidrar detta till nöjda kunder och fler nöjda resenärer som väljer att resa kollektivt, säger Kerstin Gillsbro.

Viktiga kriterier i utvärderingen har varit kvalité och leverans. L&T kommer tillsätta en driftsamordnare för att skapa förutsättningar för en enhetlig rapportering och leverans för hela landet. För att utveckla samarbetet kommer Jernhusen och L&T gemensamt hålla innovationsmöten som ska leda till bättre och effektivare rutiner, samverkan och nöjda kunder.

– Vi är mycket glada och stolta över att Jernhusen ger oss utökat förtroende som driftpartner. Det är en bekräftelse på framgången i vårt samarbete som nu fortsätter i hela landet, säger Erik Sundström, vd för L&T.

För mer information:

Tony Janes, Fastighetschef affärsområde Depåer & Kombiterminaler, 072-238 44 23

Pontus Larsson, Fastighetschef affärsområde Stationer, 070-825 26 95

Cecilia Granath, Pressansvarig, Jernhusen, 073-439 26 21

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har cirka 200 medarbetare. Fastighetsbeståndet uppgår till 154 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 17,7 miljarder kronor.