Jernhusen är Sveriges attraktivaste arbetsgivare

Report this content

För andra året i rad har Jernhusen fått det bästa uppmätta resultatet i Nyckeltalsinstitutets Attraktiva Arbetsgivarindex (AVI).

Jernhusens HRavdelning tar emot pris fr frsta plats i Attraktiv arbetsgivarindex

Henrik Fontin, Susanne Åhlin och Linda Kling Baptiste från Jernhusen.

– Vi är mycket stolta att också 2018 få bästa resultatet i AVI. Kompetensförsörjning är den absolut viktigaste frågan för oss framöver. Därför är kompetens- och karriärutveckling överlevnadsfrågor för Jernhusen. Med AVI håller vi koll på våra framsteg och vilka utmaningar vi behöver ta tag i. Vi tror det är så vi skapar skillnad för både dagens och morgondagens medarbetare i Jernhusen, säger Henrik Fontin, HR-chef på Jernhusen.

Kategorin Attraktiv arbetsgivarindex baseras på faktorer som bland annat tillsvidareanställningar, genomsnittslön, lika karriärmöjligheter, kompetensutveckling, övertid, korttidssjukfrånvaro, personalansvar, långtidssjukfrånvaro och avgångar.

För mer information:

Henrik Fontin, HR-chef, 070-620 11 88, henrik.fontin@jernhusen.se
Daniel Boije, tf pressansvarig, 072-523 14 90, daniel.boije@jernhusen.se

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har cirka 200 medarbetare. Fastighetsbeståndet uppgår till 156 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 17,2 miljarder kronor.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar