Jernhusen återköper del av obligation och emitterar samtidigt en ny grön obligation

Report this content

Jernhusen har återköpt en del av utestående obligation till ett nominellt belopp om 139 MSEK (ISIN SE0007048475). Samtidigt genomfördes en nyemission av en treårig grön obligation till ett belopp om 150 MSEK.

Den nya gröna obligationen emitterades med en fast ränta om 0,25 procentenheter under tre år. Obligationen noteras på Nasdaq OMX Stockholm och den återköpta obligationen kommer att avnoteras från samma handelsplats.

- Emissionen är i linje med vår finansieringsstrategi och syftar till att förlänga kapitalbindningen för att undvika kortfristig finansiering i obligationsportföljen. Det är också helt i linje med Jernhusens målsättning att successivt öka andelen grön finansiering, säger Victor Josefsson, finanschef på Jernhusen.

Information om Jernhusens finansiering och gröna obligationer finns på bolagets webbplats www.jernhusen.se/finans.

För mer information:

Victor Josefsson, Finanschef, telefon 073-552 28 83, victor.josefsson@jernhusen.se
Anders Bäck, Ekonomidirektör/Vvd, telefon 070-623 62 55, anders.back@jernhusen.se

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har cirka 200 medarbetare. Fastighetsbeståndet uppgår till 154 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 17,6 miljarder kronor. Jernhusen innehar en officiellt rating från Standard & Poor’s om A/A-1 med ”stable outlook”.