Jernhusen avyttrar bostadsbyggrätter vid Malmö Centralstation

Jernhusen tar nu nästa utvecklingssteg i Södra Nyhamnen. I samband med utvecklingen av kontorshuset Foajén avyttrar Jernhusen den del som ska bli bostäder till Veidekke Bostad.

Kvarteret omfattar två fastigheter, en med kontor och en med bostäder. Veidekke Bostad kommer utveckla och bygga ca 90 bostäder i bostadsfastigheten. Nästa steg är att Foajén, granne till kontorshuset Glasvasen, kommer att utvecklas vidare och uppföras av Jernhusen. Den stationsnära staden gör området mer levande och medverkar till att fler får nära till kollektivtrafiken.

- Vi ser ett stort och ökat intresse av att bo och arbeta i centralstationsområdet. Vi är mycket nöjda med att den tidigare planerade affären med bostäder nu har kunnat utökas till att omfatta hela byggnaden, säger Ann Wiberg, affärsområdeschef på Jernhusen.

I Södra Nyhamnen skapar Jernhusen en blandad och hållbar stationsnära stad med kontor, bostäder, handel och service. Den färdiga stadsdelen kommer att rymma 500-600 lägenheter och omkring 50 000 kvadratmeter kommersiella ytor. Jernhusens utveckling av stationsområdet med den nya stadsdelen Södra Nyhamnen började 2009 och Glasvasen, den första kontorsfastigheten, stod klar 2016.

För mer information:

Freddie Bergkvist, Affärsutvecklare Jernhusen, 070-645 48 48

Cecilia Granath, Pressansvarig Jernhusen, 0734-39 26 21

www.jernhusen.se

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har cirka 200 medarbetare. Fastighetsbeståndet uppgår till 170 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 14,7 miljarder kronor.

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.

Prenumerera

Citat

- Vi ser ett stort och ökat intresse av att bo och arbeta i centralstationsområdet. Vi är mycket nöjda med att den tidigare planerade affären med bostäder nu har kunnat utökas till att omfatta hela byggnaden.
Ann Wiberg, affärsområdeschef på Jernhusen