Jernhusen bygger om och moderniserar Flemingsbergs station

Flemingsbergs station ska moderniseras. Jernhusen investerar 120 miljoner kronor för att göra plats för nya restauranger och butiker samt förbättra och skapa en attraktiv stationsmiljö för resenärerna.

Flemingsbergs station invigdes1991. Det är idag en välanvänd pendeltågsstation där 4,4 miljoner resenärer passerar varje år. Flemingsberg växer kraftigt och förutom befintliga verksamheter som sjukhus, högskola samt polis och tingsrätt byggs och planeras många nya arbetsplatser i området.

  För att möta resenärernas behov av service kommer Jernhusen utveckla stationen med fler butiker och servicefunktioner som underlättar vardagen, säger Björn Johnson, affärsutvecklare på Jernhusen. Vi passar samtidigt på att förbättra inomhusmiljön med installationer som exempelvis nya snurrdörrar.

Byggarbeten påbörjas i januari 2017 och kommer att ske i fem etapper. I februari 2018 beräknas nya hyresgäster kunna flytta in.

Fakta Flemingsberg:

Flemingsberg är en av södra Stockholms största mötesplatser med mycket goda kommunikationer.

Här växer en urban stadsmiljö fram med närmare 12 000 nya bostäder, 20 000 arbetsplatser och en ny central stadskärna med handel, kultur och service.

Campusområdet rymmer nästa år de fem högskolorna Karolinska Institutet, KTH, Södertörns högskola, Röda Korsets Högskola och Stockholms Musikpedagogiska Institut. Här utvecklas även de två forskningsmiljöerna Neo och Technology and Health.

Den växande campusmiljön har närmare 17 000 studenter där Karolinska Universitetssjuk-husets vård och forskning är en naturlig del.

För mer information:

Björn Johnson, Affärsutvecklare Jernhusen. 072-535 29 66

Cecilia Granath, Pressansvarig Jernhusen, 0734-39 26 21

www.jernhusen.se

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har cirka 200 medarbetare. Fastighetsbeståndet uppgår till 170 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 14,7 miljarder kronor.

Taggar:

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.