Jernhusen förstärker kompetensen inom fastighetsutveckling och handel

Jernhusen förstärker organisationen inom Stationer med kompetenser från handelsfastigheter och fastighetsutveckling. Vilhelm Isberg blir chef för Fastighet och Ulrika Haag blir chef för Affärsutveckling.

- Ett attraktivt utbud på stationerna underlättar resenärens vardag vilket leder till att fler vill resa kollektivt. Jag är mycket glad över att knyta an dessa nyckelpersoner inom branschen som kommer tillföra Jernhusen ännu mer kompetens och bidra till vår fortsatta utveckling., säger Daniel Daagarsson, chef affärsområde Stationer.

Ulrika Haag kommer närmast från Coop Fastigheter och börjar den 15 september. Affärsutvecklingsenheten ansvarar för utveckling av Jernhusens samtliga stationer i hela landet med uppdrag att möta hyresgästers och besökares framtida förväntningar. Enheten ansvarar också centralt för nyuthyrning för handelshyresgäster.

Vilhelm Isberg kommer närmast från Newsec Asset Management och börjar den 1 oktober. Fastighetsenheten är Jernhusens ansikte utåt mot resenärer och besökare och ansvarar för stationsupplevelsen för alla som dagligen befinner sig på Jernhusens stationer.

För mer information:

Daniel Daagarsson, Chef affärsområde Stationer Jernhusen, 070-528 76 52
Cecilia Granath, Pressansvarig Jernhusen, 0734-39 26 21

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har 214 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Fastighetsbeståndet uppgår till 181 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 13,2 miljarder kronor.

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.

Prenumerera

Citat

Ett attraktivt utbud på stationerna underlättar resenärens vardag vilket leder till att fler vill resa kollektivt. Jag är mycket glad över att knyta an dessa nyckelpersoner inom branschen som kommer tillföra Jernhusen ännu mer kompetens och bidra till vår fortsatta utveckling.
Daniel Daagarsson, chef affärsområde Stationer