Jernhusen fortsätter öka andelen grön finansiering

Report this content

Jernhusen genomförde på onsdagen en grön obligationsemission om totalt 300 miljoner kronor i syfte att finansiera företagets hållbara utveckling.

- Obligationen syftar till att finansiera investeringar i hållbara fastigheter och projekt. Emissionen är i linje med vår finansieringsstrategi att genom ett hållbart företagande öka andelen grön finansiering, säger Peter Anderson, ekonomidirektör på Jernhusen.

Emissionen gjordes inom ramen för Jernhusens Medium Term Note-program (MTN-program) och det gröna ramverket som lanserades under 2018.

Obligationslånet med ISIN SE0013882594 löper med fast ränta om 0,44 procent under 5 år. Obligationen kommer att noteras på Sustainable bond list på Nasdaq OMX Stockholm.

Information om Jernhusens finansiering och gröna obligationer finns på bolagets webbplats www.jernhusen.se/finans.

För mer information:

Victor Josefsson, Finanschef, telefon 073-552 28 83

Peter Anderson, ekonomidirektör, telefon 070-690 65 75

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har 200 medarbetare. Fastighetsbeståndet uppgår till 152 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde om 17,7 miljarder kronor. Jernhusen innehar en officiell rating från Standard & Poor’s om A/A-1 med ”stable outlook”.