Jernhusen fortsätter sin gröna finansieringsresa

Report this content

Jernhusen har i måndags återköpt delar av utestående obligationer till ett nominellt belopp om 243 MSEK. Samtidigt genomfördes en nyemission av en femårig grön obligation till ett belopp om 250 MSEK.

- Emissionen är i linje med vår finansieringsstrategi och syftar till att förlänga kapitalbindningen för att undvika kortfristig finansiering i obligationsportföljen. Det är också helt i linje med Jernhusens målsättning att öka andelen grön finansiering. Obligationen syftar till att finansiera vår utveckling av hållbara fastigheter, säger Peter Anderson, ekonomidirektör på Jernhusen.

Emissionen gjordes inom ramen för Jernhusens Medium Term Note-program (MTN-program) och det gröna ramverket som lanserades under 2018.

Obligationslånet med ISIN SE0013882594 var en utökning av tidigare emission med förfallodag 2025-09-23 och löper med fast ränta om 0,48 procent. Obligationen kommer att noteras på Sustainable bond list på Nasdaq OMX Stockholm.

Information om Jernhusens finansiering och gröna obligationer finns på bolagets webbplats www.jernhusen.se/finans.

För mer information:

Victor Josefsson, finanschef, telefon 073-552 28 83

Peter Anderson, ekonomidirektör, telefon 070-690 65 75

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har 200 medarbetare. Fastighetsbeståndet uppgår till 152 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde om 17,7 miljarder kronor. Jernhusen innehar en officiell rating från Standard & Poor’s om A/A-1 med ”negative outlook”

Prenumerera

Dokument & länkar