• news.cision.com/
  • Jernhusen/
  • Jernhusen genomförde på torsdagen en grön obligationsemission om totalt 220 miljoner kronor

Jernhusen genomförde på torsdagen en grön obligationsemission om totalt 220 miljoner kronor

Report this content

Jernhusens vision är att göra skillnad för människor och miljö genom att öka kollektivt resande på järnväg. En del av uppdraget är att skapa förutsättningar för fler arbetsplatser och bostäder i anslutning till hållbar kollektivtrafik. Utvecklingen av stationsnära områden bidrar till detta och möjliggör också att finansiera fastigheter och investeringar grönt. 

- Jernhusens hållbarhetsarbete genomsyrar alla delar av bolaget där stort fokus ligger på att driva hållbara utvecklingsprojekt runt om i landet. Det känns därför som en naturlig del av hållbarhetsarbetet att vi kan öka andelen hållbar finansiering, säger Peter Anderson, ekonomidirektör på Jernhusen.

Emissionen gjordes inom ramen för Jernhusens Medium Term Note-program (MTN-program) och Jernhusens gröna ramverk.   

Obligationslånet med ISIN SE0013883162 emitterades till överkurs motsvarande en rörlig ränta om Stibor 3M +0,20 procent under fem år. Samtidigt återköptes delar av obligationer med förfall de kommande 12 månaderna.  

Genom denna emission ökar Jernhusen andelen grön finansiering samtidigt som vi erhåller längre kapitalbindning. Obligationen kommer att noteras på Sustainablebond list på Nasdaq OMX Stockholm.  

Information om Jernhusens finansiering och gröna obligationer finns på bolagets webbplats www.jernhusen.se/finans.  

 

För mer information:  

Victor Josefsson, Finanschef, telefon 073-552 28 83  

Peter Anderson, Ekonomidirektör, telefon 070-690 65 75  

 

Jernhusen
08-410 626 00
info@jernhusen.se

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har 200 medarbetare. Fastighetsbeståndet uppgår till 147 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde om 18,0 miljarder kronor. Jernhusen innehar en officiell rating från Standard & Poor’s om A/A-1 med ”negative outlook” 

Prenumerera