• news.cision.com/
  • Jernhusen/
  • Jernhusen genomförde på torsdagen en grön obligationsemission om totalt 300 miljoner kronor

Jernhusen genomförde på torsdagen en grön obligationsemission om totalt 300 miljoner kronor

Report this content

Jernhusen fortsätter att genom aktivt hållbarhetsarbete, gröna projekt och investeringar skapa förutsättningar för att successivt öka andelen grön finansiering. Samtidigt minskar andelen kort finansiering. 

- Jernhusen driver ett aktivt hållbarhetsarbetför att attrahera fler att resa kollektivt vilket bidrar till den klimatomställning som är nödvändig i samhället. Detta skapar också förutsättningar för grön finansiering, säger Peter Anderson, ekonomidirektör på Jernhusen. 

Emissionen gjordes inom ramen för Jernhusens Medium Term Note-program (MTN-program) och Jernhusens gröna ramverk. 

Obligationslånet med ISIN SE0013883113 emitterades till överkurs motsvarande en rörlig ränta om Stibor 3M +0,14procent under treår. Samtidigt återköptes del av obligation SE0012193670 med förfall i oktober 2021.  

Genom denna emission ökar Jernhusen andelen grön finansiering samtidigt som vi erhåller längre kapitalbindning. Obligationen kommer att noteras på Sustainablebond list på Nasdaq OMX Stockholm. 

Information om Jernhusens finansiering och gröna obligationer finns på bolagets webbplats www.jernhusen.se/finans. 

 

För mer information: 

Victor Josefsson, Finanschef, telefon 073-552 28 83 

Peter Anderson, Ekonomidirektör, telefon 070-690 65 75 

 

 

 

Jernhusen
08-410 626 00
info@jernhusen.se

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har 200 medarbetare. Fastighetsbeståndet uppgår till 147 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde om 18,0 miljarder kronor. Jernhusen innehar en officiell rating från Standard & Poor’s om A/A-1 med ”negative outlook” 

Prenumerera