Jernhusen i final till Årets bästa hållbarhetsredovisning

Jernhusen är en av tre som kan vinna pris för Årets bästa hållbarhetsredovisning. Tidningen Aktuell Hållbarhet har utsett finalisterna i tävlingen där Jernhusen uppmärksammas i kategorin Offentlig sektor och statliga bolag.

- Vi har hållbarhetsredovisat enligt GRI sedan 2008 och lägger oss vinn om att vara så tydliga och transparenta som möjligt, säger kommunikations- och hållbarhetschef Lotta Fogde på Jernhusen. Den här nomineringen säger oss att vi är på rätt väg samtidigt som den sporrar oss att jobba vidare med ytterligare förbättringar i vår integrerade års- och hållbarhetsredovisning.

Priset delas ut den 2 juni. Totalt har 139 företag nominerats och tre företag har gått till final i respektive kategori: Stora företag, Små och medelstora företag samt Offentlig sektor och statliga bolag. Jernhusen tävlar mot Swedfund och Göteborg Energi.

För mer information:

Lotta Fogde, kommunikations- och hållbarhetschef, 070-562 85 36

Cecilia Granath, pressansvarig Jernhusen, 0734-39 26 21

Taggar:

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.

Prenumerera

Citat

Vi har hållbarhetsredovisat enligt GRI sedan 2008 och lägger oss vinn om att vara så tydliga och transparenta som möjligt. Den här nomineringen säger oss att vi är på rätt väg samtidigt som den sporrar oss att jobba vidare med ytterligare förbättringar i vår integrerade års- och hållbarhetsredovisning.
Lotta Fogde, Kommunikations- och hållbarhetschef på Jernhusen