Jernhusen köper fastighet för att möjliggöra underhåll av långa tåg i Gävle

Jernhusen köper fastigheten 8:18 i Sörby Urfjäll av I Lokaler i Gävle AB. Den nya fastigheten i Sörby Urfjäll kompletterar Jernhusens befintliga fastighet i området då det nu är möjligt att utveckla effektiva verkstadslokaler också för långa persontågsfordon. Med en depå för långa tåg nära Gävle slipper tågbolagen köra långa omvägar för att underhålla tågen.

Jernhusen har tecknat avtal med företaget I Lokaler i Gävle AB om förvärv av fastigheten Gävle Sörby Urfjäll 8:18. Fastigheten ligger i anslutning till depån som Jernhusen förvärvade på Sörby Urfjäll i fjol. Jernhusen äger för närvarande två depåer i Gävle, en depå i Näringen som ligger norr om centralstationen och en depå i Sörby Urfjäll som ligger söder om centralstationen.

Jernhusen kommer nu att utveckla depån i Näringen, som ligger i anslutning till godsbangården, till en depå med huvudinriktning godstrafik. Jernhusens depå i Sörby Urfjäll, som ligger i nära anslutning till persontrafikflödet, ska utvecklas till en depå med huvudinriktning persontåg. Detta för att få ett optimalt fordonsflöde i Gävle. Den nya fastigheten i Sörby Urfjäll skapar goda förutsättningar att etablera och utveckla effektiva verkstadslokaler för långa persontågsfordon, vilket efterfrågas av marknaden.

Genom affären säkerställs möjligheten att även i framtiden kunna erbjuda rätt kapacitet och effektiva lösningar för underhåll av järnvägsfordon.

- Jernhusen ser fram emot att utveckla depåerna i Gävle i nära samarbete med branschens aktörer. Som fastighetsägare kommer vi tillsammans med våra hyresgäster kunna effektivisera anläggningarna för båda person- och godstrafik i Gävle, säger Walter Neureiter vid Jernhusen.

För mer information:
Walter Neureiter, projektägare Jernhusen, 08-440 14 82
Anna Nygren, affärsansvarig Transaktioner Jernhusen, 08-410 626 58

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har 265 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Fastighetsbeståndet uppgår till 241 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 10,2 miljarder kronor.

Taggar:

Prenumerera

Citat

Jernhusen ser fram emot att utveckla depåerna i Gävle i nära samarbete med branschens aktörer. Som fastighetsägare kommer vi tillsammans med våra hyresgäster kunna effektivisera anläggningarna för båda person- och godstrafik i Gävle.
Walter Neureiter vid Jernhusen