Jernhusen lanserar ramverk för gröna obligationer

Report this content

Jernhusen har sedan många år funnits på den svenska obligationsmarknaden via bolagets Medium Term Note-program (MTN-program). Nu tar Jernhusen nästa steg och har i samarbete med Danske Bank och Handelsbanken tagit fram ett ramverk för gröna obligationer.

Det gröna ramverket möjliggör för Jernhusen att under det ordinarie MTN-programmet emittera gröna obligationer. Ramverket beskriver vilka typer av fastigheter och projekt som kan finansieras med hjälp av gröna obligationer. Ramverket har även granskats av det oberoende analysinstitutet Sustainalytics med mycket starkt resultat.

 Jernhusens fastigheter ska bidra till att det är attraktivt att resa och frakta gods med järnväg. Vår ambition är att leda utvecklingen av framtidens stationsområden, depåområden och kombiterminaler vilket även gör att steget till grön finansiering är naturligt, säger Marcus Jansson, finanschef på Jernhusen.

Information om Jernhusens finansiering finns på bolagets webbplats www.jernhusen.se/finans

För mer information:

Marcus Jansson, finanschef, telefon 073-439 26 20, marcus.jansson@jernhusen.se
Anders Bäck, ekonomidirektör/vVD, telefon 070-623 62 55, anders.back@jernhusen.se

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har cirka 200 medarbetare. Fastighetsbeståndet uppgår till 161 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 16,2 miljarder kronor. Jernhusen innehar en officiellt rating från Standard & Poor’s om A/A-1 med ”stable outlook”.