Jernhusen Media lanserar Eurosize på centralstationer i egen regi

Jernhusen Media tar över och etablerar egna Eurosize-serier på Sveriges tågstationer. Det blir möjligt med rikstäckande serier i hela landet, samt storstadsserier i Stockholm, Göteborg och Malmö. Den ökade satsningen innebär också nyrekryteringar för Jernhusen Media.

Efter att Jernhusen valt att avsluta avtalet med Clear Channel kommer företaget själva vidareutveckla de analoga reklamytorna. Det blir nu möjligt att boka Eurosize på stationerna med både större och mindre kampanjer.

Annonsörerna kan välja på två serier. ”Station Storstad” är en serie som täcker in flödet i Stockholm, Göteborg och Malmö med 2,5 miljoner besök i veckan. ”Station Riks” täcker ett 40-tal stationer runt om i landet med flöden av människor som motsvarar nästan halva Sveriges befolkning i antal.

- Jernhusen Media har varit i gång i fem år och under den tiden har vi etablerat oss som en mycket stark medieaktör. Vi äger några av landets bästa ytor för utomhusreklam. Att vi tar detta steg och tar hem den analoga serien är en spännande utveckling av vår affär, säger Tomas Nodbrink, tf chef på Jernhusen Media.

Jernhusen Media satsar även på nya kreativa lösningar som exempelvis print kombinerat med folieringar. Lanseringen av Eurosize-serierna innebär även att Jernhusen Media utökar sin försäljningsavdelning med ytterligare några medarbetare.

- Vi vässar oss själva och förstärker med kompetens inom försäljning. Samtidigt är vi innovativa och lyhörda eftersom våra kunders framgång är vår framgång. Vi tittar just nu på hur vi kan addera kreativa lösningar och paketeringar till våra nya serier, säger Regina Pettersson, försäljningschef på Jernhusen Media.

För mer information kontakta:

Tomas Nodbrink, tf chef Jernhusen Media, 08-410 032 55, tomas.nodbrink@jernhusen.se

Regina Pettersson, försäljningschef Jernhusen Media, 08-524 647 75, regina.pettersson@jernhusen.se

Ann Hermansson, marknadsansvarig Jernhusen Media, 08-410 032 46, ann.hermansson@jernhusen.se

Jernhusen Media startade 2011 och är en del av Jernhusen AB som äger, utvecklar och förvaltar fastigheter längs den Svenska järnvägen. Centralstationernas främsta styrka som arena för reklam och event ligger i det stora flödet av besökare. Det rör sig om över en halv miljon människor om dagen på runt 40 stationer. www.jernhusenmedia.se.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Jernhusen Media har varit i gång i fem år och under den tiden har vi etablerat oss som en mycket stark medieaktör. Vi äger några av landets bästa ytor för utomhusreklam. Att vi tar detta steg och tar hem den analoga serien är en spännande utveckling av vår affär.
Tomas Nodbrink, tf chef på Jernhusen Media