Jernhusen och Stadler tecknar avtal om kapacitet för uppgradering av X 2000 i Tillberga

Report this content

Jernhusen fortsätter att leverera kapacitet för tågunderhåll i Tillberga Depå i Västerås och har tecknat avtal med Stadler Sweden AB, ett bolag inom den schweiziska tågtillverkaren Stadler Rail Group. Avtalet innebär att Stadler, i samarbete med ABB, ska utföra den stora tekniska uppgraderingen för SJs tåg X 2000 på Tillberga Depå i Västerås.

- Vi mycket glada att bygga upp en ny verksamhet för teknisk uppgradering av SJ:s X 2000-tåg i Tillberga. Det är ett utmärkt läge utifrån vårt uppdrag, säger Walter Neureiter VD för Stadler Sweden AB.

Avtalet sträcker sig i första från augusti 2015 till augusti 2018 med möjlighet till förlängning.

- Planen för Tillberga Depå är att bli landets ledande depå för tungt underhåll och Stadlers etablering är ett viktigt steg på vägen, säger Johanna Iivarinen, försäljningsansvarig på Jernhusen.

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar underhållsdepåer i rätt lägen för kunder där efterfrågan finns. Jernhusen utvecklar också nya depåer och förvärvar då ny mark på helt nya platser där efterfrågan finns. Exempel på sådana är depåerna i Boxholm och Raus.

För mer information:

Johanna Iivarinen, Försäljningsansvarig Jernhusen 08-410 03 272

Charlotte Törsleff, Kommunikatör Jernhusen, 0708-38 32 38

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har 223 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Fastighetsbeståndet uppgår till 182 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 12,7 miljarder kronor.

Prenumerera

Citat

- Planen för Tillberga Depå är att bli landets ledande depå för tungt underhåll och Stadlers etablering är ett viktigt steg på vägen.
Johanna Iivarinen, försäljningsansvarig på Jernhusen