Jernhusen ökar kapaciteten på Malmö Kombiterminal

Det är nästintill fullt på Malmö Kombiterminal. Därför investerar Jernhusen 100 miljoner kronor i nya kranar som ökar kapaciteten med 75 procent.

  Den nya kapaciteten ger möjlighet att lyfta bort 140 000 lastbilar från vägarna varje år. Dessa lastbilar på rad motsvarar sträckan Malmö-Umeå tur och retur. Klimatbelastningen mätt i CO2-utsläpp minskar med över 99 procent om man väljer tåg istället för lastbil, säger Micael Svensson, affärsområdeschef på Jernhusen.

Malmö Kombiterminal ligger perfekt strategiskt för kostnads- och miljöeffektiva transporter i både Sverige och Europa. Här lastas kombigods mellan tåg och lastbil och med de nya kranarna kommer man kunna ta emot fler tåg. Mertz Transport, som är terminaloperatör, ser möjligheter att expandera med kranarna på terminalen.

 Vi har under lång tid haft högt tryck och mycket förfrågningar om ny trafik till terminalen. Ökad kapacitet tillsammans med vår åkeri- och crossdockverksamhet gör att vi nu kan tillgodose marknadens önskemål. Vi vill utveckla vår verksamhet och planerar för det redan till nästa tågplan, säger Karl-Johan Mertz, produktionschef på Mertz Transport.

Kranarna beräknas vara i drift i januari 2018.

För mer information:

Micael Svensson, Affärsområdeschef Jernhusen, 070-724 29 33
Karl-Johan Mertz, Produktionschef Mertz Transport, 070-347 84 90
Cecilia Granath, Pressansvarig Jernhusen, 0734-39 26 21

www.jernhusen.se

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har cirka 200 medarbetare. Fastighetsbeståndet uppgår till 170 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 14,7 miljarder kronor.

Prenumerera

Media

Media

Citat

- Den nya kapaciteten ger möjlighet att lyfta bort 140 000 lastbilar från vägarna varje år, dessa lastbilar på rad skulle motsvara sträckan Malmö-Umeå tur och retur. Klimatbelastningen mätt i CO2-utsläpp minskar med över 99 procent om man väljer tåg istället för lastbil.
Micael Svensson, affärsområdeschef på Jernhusen