Jernhusen publicerar årsredovisning med hållbarhetsrapport för 2020

Report this content

Jernhusens Årsredovisning 2020 med hållbarhetsrapport och fastighetsförteckning finns från och med idag tillgänglig på Rapporter I Jernhusen  

- Året 2020 präglades av coronakrisen och många av våra hyresgäster hade det svårt. Vi höll nära kontakt och gjorde vårt bästa för att stötta dem. Jernhusen påverkades själva av krisen, men det är ett styrkebesked att vi ändå kunde investera för framtiden och förbereda oss för återhämtning, expansion och fortsatt samhällsansvar, säger Kerstin Gillsbro Vd. 

Den tryckta versionen av årsredovisningen kommer att distribueras i början av april och kan beställas genom att du skickar namn och postadress till info@jernhusen.se.   

Årsstämma hålls digitalt den 26 april 2021 kl. 11.00

För övriga frågor relaterade till årsstämman hänvisas till den kallelse som kommer att publiceras i slutet av mars.  

 

För mer information: 

Henrik Fontin, Chef HR och Kommunikation, telefon 070-620 11 88  

Peter Anderson, Ekonomidirektör, telefon 070-690 65 75  

Jernhusen

08-410 626 00
info@jernhusen.se

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har 200 medarbetare. Fastighetsbeståndet uppgår till 146 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde om 18,0 miljarder kronor. Jernhusen innehar en officiell rating från Standard & Poor’s om A/A-1 med ”negative outlook” 

Prenumerera