Jernhusen rekryterar nyckelkompetenser inom arkitektur och stadsbyggnad

Jernhusen stärker sin arkitektur- och stadsbyggnadskompetens genom att rekrytera Anna Bergström och Jonas Jernberg som projektutvecklare.

Jernhusen står inför stora utvecklingsprojekt i Stockholm City när planerna för en ny Centralstation tar form. Arkitekt Anna Bergström ska initialt fokusera på program- och hållbarhetsarbetet.

 Det känns fantastiskt att få in Annas kompetens och erfarenheter i ett så utmanande stadsutvecklingsprojekt som överdäckningen av Centralstationsområdet i Stockholm, säger Daniel Markström, regionchef Jernhusen. Vi är övertygade om att hennes gedigna arkitekturkompetens kommer stärka oss ytterligare som beställare.

Anna kommer från en roll som delägare och vice vd på BSK Arkitekter.

 Anna är en drivande arkitekt som har lett arbetet hos oss i många komplexa projekt. Vi gratulerar Jernhusen till rekryteringen och till att teamet kring utvecklingen av Stockholms mest krävande projekt nu får ytterligare en stark arkitekt i ledningen, säger Stina Ljungkvist, vd för BSK Arkitekter.

Jernhusen rekryterar samtidigt Jonas Jernberg, arkitekt och hållbarhetsexpert inom stadsbyggnad, till region Riks.

 Stadsutveckling i stationsnära lägen är värdeskapande i så många aspekter. Jernhusens verksamhet växer med både fler och större projekt. Båda rekryteringarna är en del i företagets satsning inom stadsutveckling, säger Ann Wiberg, affärsområdeschef Jernhusen.

Jernhusen utvecklar nya stationsnära stadsdelar som ska fyllas med kontor, bostäder och ytor för handel och service som bidrar till att fler väljer att resa kollektivt. De kommande tio åren ska cirka tio miljarder investeras i Stockholm, Göteborg och Malmö samt ytterligare projekt runt om i landet.

För mer information:

Daniel Markström, Regionchef Stadsprojekt Jernhusen, 070-740 48 64
Ann Wiberg, Affärsområdeschef Stadsprojekt Jernhusen, 0734-39 26 28
Cecilia Granath, Pressansvarig Jernhusen, 0734-39 26 21

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har cirka 200 medarbetare. Fastighetsbeståndet uppgår till 162 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 15,8 miljarder kronor.

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.