Jernhusen säljer byggrätt för bostäder vid Malmö Centralstation

Jernhusen har idag tecknat avtal om försäljning av en bostadsbyggrätt med MKB Fastighets AB till ett underliggande fastighetsvärde om 102 miljoner kronor där MKB också tagit över vissa delar av exploateringskostnaden. Byggrätten ligger vid Malmö Centralstation i den nya stadsdelen Södra Nyhamnen.

MKB har förvärvat byggrätten i området som ligger öster om kontorsfastigheten Foajén i centralstationsområdet. MKB, som tillträder fastigheten idag 18 november, planerar att bygga cirka 175 hyresbostäder samt kommersiella lokaler och garage. 

- Affären är en viktig del i utvecklingen av området Södra Nyhamnen. Med fler bostäder i området, tillsammans med de kontor som finns och planeras, ges fler möjligheten att enkelt välja hållbara resor till och från jobbet och i vardagen, säger Sara MacDonald, regionchef på Jernhusen.

FAKTA Södra Nyhamnen

Jernhusen inledde utvecklingen av stationsområdet 2009. Första kontorshuset Glasvasen var inflyttningsklart 2016 och i slutet av 2019 är nästa kontor Foajén klart för inflyttning samtidigt med de 86 lägenheterna i intilliggande projektet Malmö Living. Totalt möjliggör utvecklingen av hela Södra Nyhamnen cirka 600 bostäder och 2500 arbetsplatser.

För mer information
Sara MacDonald, Chef Region Syd Jernhusen, 0734-39 26 28
Cecilia Granath, pressansvarig Jernhusen. 0734-39 26 21

 

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har cirka 200 medarbetare. Fastighetsbeståndet uppgår till 154 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 17,7 miljarder kronor.

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.