Jernhusen säljer lokstallet och godsmagasinet inkl. byggrätter i Karlskrona till Real Samhällsfastigheter

Idag blev det klart att Real Samhällsfastigheter, dotterbolag till Real Holding i Sverige AB, köper lokstallet och godsmagasinet inkl. byggrätter i Karlskrona. I och med försäljningen kan nu planerna på utveckling av bostäder på området förverkligas.

- Vi är mycket nöjda med försäljningen till Real Samhällsfastigheter. Nu får Karlskrona möjlighet att utvecklas enligt kommunens vision med ett nytt attraktivt bostadsområde i närheten av stationen. Det ligger helt i linje med vår syn på att fler bostäder och kontor i stationsnära lägen bidrar till att fler reser kollektivt, säger Anna Nygren, affärsansvarig på Jernhusen.

Real Samhällsfastigheter tillträder fastigheterna i oktober 2015 och planerar för utveckling av ett nytt bostadsområde i samarbete med Karlskrona kommun.

För mer information:

Anna Nygren, Affärsansvarig Transaktioner Jernhusen, 08-410 626 58

Cecilia Granath, Pressansvarig Jernhusen, 0734-39 26 21

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har 223 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Fastighetsbeståndet uppgår till 182 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 12,7 miljarder kronor.

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.

Prenumerera

Citat

- Vi är mycket nöjda med försäljningen till Real Samhällsfastigheter. Nu får Karlskrona möjlighet att utvecklas enligt kommunens vision med ett nytt attraktivt bostadsområde i närheten av stationen. Det ligger helt i linje med vår syn på att fler bostäder och kontor i stationsnära lägen bidrar till att fler reser kollektivt.
Anna Nygren, affärsansvarig Jernhusen