• news.cision.com/
  • Jernhusen/
  • Jernhusen samarbetar med Bring Intermodal för att utveckla kombiterminalverksamheten i Årsta

Jernhusen samarbetar med Bring Intermodal för att utveckla kombiterminalverksamheten i Årsta

Report this content

Godstransporterna i Sverige förväntas öka med upp till 50% fram till 2040. Samtidigt har Sverige som mål att minska utsläppen av växthusgaser från transportsektorn med 70 procent till 2030. För att klara det och nå de övergripande utsläppsmålen behöver vi utveckla samverkan mellan väg- och järnvägstransporter. Där spelar kombiterminaler en avgörande roll.   

- Jernhusens kombiterminal i Årsta har ett unikt strategiskt läge som möjliggör distribution till fyra miljoner konsumenter runtom Mälardalen. Avtalet med Bring innebär att vi nu knyter erfarenhet och kompetens från andra marknader till oss. Tillsammans vill vi utveckla verksamheten i Årsta för att öka kombitrafiken genom fler tågpendlar* säger Micael Svensson affärsområdeschef Depåer och Kombiterminaler på Jernhusen.  

Jernhusen äger idag fem kombiterminaler i Stockholm Årsta, Malmö, Nässjö, Helsingborg och Västerås. De strategiska placeringarna av terminalerna möjliggör för en effektiv citylogistik, kortare ledtider för slutdistribution och betydande miljövinster. Vid en kombiterminal lyfts gods i container eller trailer mellan järnväg och landsväg för att sedan transporteras vidare till kund. Kombinationen av olika transportsätt kallas Intermodal transport. 

- Vi ser att hela branschen går mot att bli mer intermodal, både av miljöskäl men också eftersom det är kostnadseffektivt säger Björn Swenning, vd Bring Intermodal Sverige och fortsätter, vi kommer att använda oss av vår mångåriga kompetens för att utveckla intermodala järnvägstransporter i Sverige tillsammans med våra befintliga och nya partners. Vi ser en stor potential i Årstaterminalen.

 

Om Bring 

Bring Intermodal har idag verksamhet i fyra länder. Huvudfokuset är intermodala transporter, och ungefär 122 000 containrar om året fraktas. Omsättningen uppnår till cirka 1 miljard norska kronor om året. Terminalen i Årsta kommer drivas marknadsneutralt, vilket betyder att den är öppen för alla aktörer som önskar sända gods på tåg – antingen tillsammans med Bring, eller i egen regi.   

Kontakt Bring: Matilda Adelberg presschef Sverige och Danmark, 073 58 39 335

 

* En tågpendel är ett godståg som regelbundet går mellan två orter, oftast på nätterna. Godset lastas tex. i Malmö med destination Stockholm Årsta. Returen till Malmö innehåller gods till Malmö och södra Sverige. I Årsta och Malmö ansluter lastbilar för leverans lokalt.   

  

Jernhusen
08-410 626 00
info@jernhusen.se

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har 200 medarbetare. Fastighetsbeståndet uppgår till 147 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 18 miljarder kronor.

Prenumerera

Media

Media