Jernhusen stödjer Musikhjälpen

Musikhjälpens insamling, som i år har temat ”Barn är inte till salu”, engagerar varje år många människor i en strävan att göra världen till en bättre plats. Jernhusen kommer i år att stödja denna insamling på stationerna.

Varje minut passerar cirka 260 personer stationerna i Stockholm, Göteborg och Malmö. Om hälften av dem skulle skänka 10 kronor till Musikhjälpen skulle det bli 1 300 kronor i minuten. Det blir 78 000 kronor i timmen. Nästan 1,9 miljoner kronor om dagen.

Musikhjälpen har en förmåga att engagera och lyfta fram det positiva i människor. Här kan våra stationer bidra för att nå ut till så många människor som möjligt med Musikhjälpens budskap, säger Kerstin Gillsbro, vd Jernhusen.

Musikhjälpens budskap kommer att synas på 203 digitala skärmar på Jernhusens stationer och samtidigt blir det radiosändningar och aktiviteter på en engagemangsyta på Malmö Centralstation. Dessutom öppnar Jernhusen tre digitala insamlingsbössor i Musikhjälpens regi på stationerna i Stockholm, Göteborg och Malmö. Alla resenärer och besökare på stationerna kan då lätt bidra på plats.

Jernhusen bidrar också med två auktioner som allmänheten kan bjuda på. Dels en guidad visning av den Kungliga väntsalen på Stockholms Centralstation, som till vardags inte är tillgänglig för allmänheten, dels ett studiebesök på Årsta Kombiterminal där man får klättra upp i en containerkran och njuta av utsikten.

Ann Lindberg

Ansvarig Kundundersökningar och Brand Alliances
0733-129 029
ann.lindberg@jernhusen.se

Taggar:

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar