Jernhusen tar över bussterminalen på Cityterminalen

Jernhusen köper Stockholms stads aktieinnehav i Stockholms Terminal AB (STAB) på Cityterminalen. STAB, som fram tills nu ägts av både Jernhusen och Stockholms stad, hanterar driften av bussterminalen. Övertagandet innebär att Jernhusen kan ta ett helhetsgrepp för bytespunkterna i hela stationsområdet i Stockholm.

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar Stockholms Centralstation samt äger och jobbar redan med utveckling och förvaltningen av den kommersiella verksamheten på Cityterminalen.

- Bytespunkter är en av våra kärnverksamheter. Vi får nu ansvar för hela stationsområdet när Cityterminalen integreras med Stockholms Centralstation. Stationsområdet är ett långsiktigt viktigt område där vi bland annat planerar för framtidens Centralstation, säger Kerstin Gillsbro, vd för Jernhusen. Fler reser med buss och tåg och vårt mål är att förenkla resan för resenärerna.

Det finns flera fördelar med att Jernhusen blir huvudman för STAB.

- Vi har bedömt att bussterminalverksamheten, och därmed stadens intresse att bussar inte ska stå uppställda på gatumark, kan säkerställas utan att staden är delägare, säger Ingela Lindh, stadsdirektör, Stockholms stad. Staden anser att det finns fördelar med att verksamheten samlas på en huvudman. Med Jernhusen som huvudman kan terminalverksamheten fortsätta att utvecklas då verksamheten ligger närmare Jernhusens övriga uppdrag och intressen i terminalen.

Jernhusen köper Stockholms Stads aktieinnehav till ett värde av 13,5 MSEK.

Mer information:

Paul Van Doninck, Strateg Jernhusen, 072-209 29 02

Ebba Agerman, biträdande avdelningschef, Stockholms Stad, 08-508 29 790

Cecilia Granath, Pressansvarig Jernhusen, 0734-39 26 21

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har cirka 200 medarbetare. Fastighetsbeståndet uppgår till 161 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 16 miljarder kronor.

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.