Jernhusen tecknar ny kreditfacilitet om 500 miljoner kronor

Jernhusen har tecknat en revolverande kreditfacilitet om 500 miljoner kronor med Svenska Handelsbanken. Kreditfaciliteten löper till årsskiftet och är en tilläggsfinansiering som gör det möjligt för Jernhusen att fortsätta investera i trygga och välkomnande stationer, moderna och effektiva underhållsdepåer och kombiterminaler samt i hållbar, attraktiv och levande stadsmiljö. 

- Vi är glada över att fördjupa vårt samarbete med Handelsbanken och att vi har fått ett finansiellt handlingsutrymme med ökad flexibilitet, säger Anders Bäck, ekonomidirektör/vVd för Jernhusen. Våra investeringar i fastigheter för transportbranschen bidrar till att fler personer kan välja att åka kollektivt, vilket i sin tur är bra för miljön.

Ombyggnationen och moderniseringen av Stockholm Centralstation fortsätter under 2012. Arbetet med Station Stockholm City, utvecklingen av Södra Nyhamnen i Malmö, utbyggnaden av Raus Depå samt effektivisering av befintliga underhållsdepåer och kombiterminarer är några projekt som också står i fokus under året.

Under 2011 investerade Jernhusen 1 161 miljoner kronor. Några exempel är Centralhallen i Malmö och Uppsala resecentrum som båda färdigställdes efter flera års arbete. Underhållsdepåerna i bland annat Hagalund och Tillberga moderniserades och kompletterades med nya typer av anläggningar. Och förvärvet av Höglandsterminalen i Nässjö gör att Jernhusen ännu bättre kan skapa lösningar för effektiv logistik och ökade godsvolymer på järnväg.

För mer information, kontakta gärna
Anders Bäck, Ekonomidirektör/vVd, Telefon 070-623 62 55, anders.back@jernhusen.se
Marcus
Jansson, Finanschef, Telefon  0734-39 26 20, marcus.jansson@jernhusen.se

 

<p><em>Jernhusen utvecklar, förvaltar och äger ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har 239 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Fastighetsbeståndet uppgår till 256 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 10,8 miljarder kronor.</em></p>

Taggar:

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.

Prenumerera