Jernhusen tecknar nytt avtal med MTR Express i Hagalunds Depå

Report this content

Jernhusen fortsätter att utveckla depåerbjudanden till sina kunder i befintliga anläggningar och har nyligen tecknat ett nytt avtal med MTR Express i Hagalunds Depå. Jernhusen ska anpassa den nya verkstaden som nu byggs med ett permanent lager, vilket kommer att möjliggöra ett effektivare underhåll av tågen. Totalt är affären värd omkring 900 TKR per år.

– Denna investering visar på MTR Express långsiktighet. Vårt samarbete med Jernhusen är en viktig faktor för att MTR Express tåg ska fortsatta vara de mest punktliga snabbtågen mellan Stockholm och Göteborg, säger Johan Söör Vd vid MTR Express.

Bygget av den nya verkstadshallen pågår för fullt och omfattar två spår om 125 meter. Den kommer att utrustas med all nödvändig utrustning för daglig skötsel och underhåll av teknik samt utbyte av komponenter. Investeringen för den nya hallen uppgår till 150 MSEK och inflyttning beräknas ske till hösten 2015.

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar underhållsdepåer i rätt lägen där efterfrågan finns. Hagalunds Depå i Solna är nordens största underhållsdepå där 100 tåg per dygn passerar för underhåll. Jernhusen utvecklar också nya depåer och förvärvar då ny mark på helt nya platser där efterfrågan finns, som exempelvis depåerna i Boxholm och Raus.

För mer information:
Annika Ahl, Försäljningsansvarig Jernhusen 08-410 03 272

Charlotte Törsleff, kommunikatör Jernhusen, 0708-38 32 38

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har 223 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Fastighetsbeståndet uppgår till 182 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 12,7 miljarder kronor.