• news.cision.com/
 • Jernhusen/
 • Jernhusen tecknar ramavtal med teknikkonsulter som har kompetens i hållbarhetsfrågor för stöd i arbetet att bli klimatneutralt 2045

Jernhusen tecknar ramavtal med teknikkonsulter som har kompetens i hållbarhetsfrågor för stöd i arbetet att bli klimatneutralt 2045

Report this content

Jernhusen har efter en omfattande upphandlingsprocess tecknat nya ramavtal med 20 teknikkonsulter. Ett av Jernhusens kortsiktiga hållbarhetsmål är att halvera användningen av köpt energi på fastigheter till 2030 från 2008. För att klara det behöver fastighetsbeståndet kontinuerligt utvecklas genom utredningar i tidiga skeden, detaljplanearbete, ombyggnation, samt till- och nybyggnation. I upphandlingen av teknikkonsulter har det därför varit viktigt att säkerställa kompetens och resurser inom olika teknik- och hållbarhetsområden men också inom projektering och styrning av byggentreprenader. 

- Vårt mål är att uppnå affärsrelationer med ett antal samarbetspartners där ömsesidigt förtroende, förståelse och fokus på kvalitet, leverans och kostnader leder till effektivitet och ständiga förbättringar säger Björn Heiling chef Inköp på Jernhusen och fortsätter, vi följer upp vår klimatpåverkan i hela vår verksamhet och förväntar oss att de 20 kan stötta oss i att utveckla det området ytterligare.

Avtal har tecknats med:

 • AFRY​
 • AIX (Arkitekt, Sthlm)
 • ​Bengt Dahlgren​
 • Brandskyddslaget (Brand & Risk, Riks)​
 • Dayspring (Projektledning, Göteborg/Malmö)​
 • FOJAB (Arkitekt, Malmö)​
 • MSIB (El, Stockholm)
 • Nils Andreasson (Arkitekt, Göteborg) ​
 • PE Teknik & Arkitektur​
 • PQ Projekt (Projektledning Sthlm)
 • Ramboll​
 • Rejlers​
 • Sweco​
 • Tengbom (Arkitekt Riks)​
 • Tikab (BIM, Sthlm/Riks)​
 • Tyréns ​
 • TQI (VVS, Stockholm)​
 • VBK (Konstruktör, Göteborg)​
 • WSP​
 • Zynka BIM (BIM, Göteborg/Riks)​

Prenumerera