Jernhusens Årsredovisning med hållbarhetsrapport

Report this content

Från och med den 16 mars finns Jernhusens Årsredovisning 2017 med hållbarhetsrapport och Fastighetsförteckning för 2017 på webbplatsen jernhusen.se.

Läs om årets ökade investeringar i underhåll, framdriften i de stora stadsutvecklingsprojekten, företagets nya strategiska hållbarhetsmål samt årets ekonomiska resultat.

Den tryckta versionen av årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig i början av april och kan beställas på jernhusen.se eller genom att skicka namn och postadress till info@jernhusen.se.

Årsstämma hålls den 27 april 2017 i Stockholm.

För övriga frågor relaterade till årsstämman hänvisas till den kallelse som publiceras i slutet av mars.

För mer information:

Lotta Fogde, chef kommunikation och hållbarhet, telefon 070-562 85 36

Anders Bäck, ekonomidirektör/vvd, telefon 08-410 626 00

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har cirka 200 medarbetare. Fastighetsbeståndet uppgår till 161 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 16,2 miljarder kronor.