Karlstads Centralstation firade 150 år med historia, framtid och fika

Report this content

Invigningen av en historisk utställning inledde 150 års-firandet av Karlstads Centralstation. Både Åsa Dahl från Jernhusen och kommunalrådet Frida Pettersson beskrev stationens betydelse för staden och framtidsplanerna för stationsområdet. Resenärerna bjöds på historielektioner, framtidsvisioner och Oscar II-tårta.

Sedan 1869 har stationen varit en av Karlstads mest besökta och viktigaste byggnader. Jernhusen vill uppmärksamma både små och stora järnvägshändelser genom utställningen ”Res i tiden innan du reser”. På en äldre väntsalsbänk, som hittats på stationens vind, får resenärerna sitta i väntsalen och lyssna på både lokalhistoriska nedslag och svensk järnvägshistoria. Jubileet uppmärksammar det som har hänt på och kring stationen, men blickar också framåt.

- Vi vill uppmärksamma stationens historiska betydelse, men också visa att den i allra högst grad har en plats i framtidens Karlstad. Stationen har varit viktig för stadens utveckling och när järnvägsresandet nu ökar måste vi se till att den fortsatt fyller sin funktion i staden och löser framtidens resenärsbehov, säger Åsa Dahl affärsområdeschef på Jernhusen.

På stationen visar Karlstad kommun samtidigt upp en utställning om det nya resecentrumet som planeras och utvecklas i samverkan mellan kommunen, Trafikverket, Region Värmland och Jernhusen. Ett resecentrum som ska knyta ihop staden bättre och erbjuda mer service och en enklare vardag för alla länets resenärer.

- Karlstad växer och vi utvecklar kommunen för framtidens behov. Resecentrum kommer bli ett nav för allt resande i hela Värmland och som gör det enklare för fler att välja att resa med tåg och buss inom länet. Att Karlstad och Värmland har sin plats mitt emellan Stockholm och Oslo gör det även till en bra plats att utveckla för att fler ska kunna arbetspendla till och från regionen och besöka vårt fina län, säger Frida Pettersson (C) kommunalråd i Karlstads kommun.

Både den historiska utställningen och Karlstad kommuns framtidsutställning finns kvar och är öppna för allmänheten under stationens ordinarie öppettider.

För mer information
Cecilia Granath, pressansvarig Jernhusen. 0734-39 26 21

Personer i bifogat foto från vänster: Jens Engborg, stationsvärd, Frida Petterson (C), kommunalråd, Åsa Dahl, affärsområdeschef Jernhusen, Jesper Johansson (MP), regionråd och ordf. kollektivtrafiknämnden, Lars Bergendahl, konferencier.   

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har cirka 200 medarbetare. Fastighetsbeståndet uppgår till 154 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 17,7 miljarder kronor.

Prenumerera

Media

Media