Karlstads Centralstation fyller 150 år

Den 6 november ordnar Jernhusen ett kalas till stationens ära.

Ända sedan 1869 har Karlstads Centralstation varit en av stadens mest besökta och viktigaste byggnader. Stationen har en tydlig karaktär och är full av liv. En byggnad med en tydlig plats i staden, både idag och i framtiden.

Samtidigt invigs utställningen ”Res i tiden innan du reser” om den lokala stationshistorien. Kommunen visar också en utställning om Karlstads nya resecentrum som utvecklas i samverkan mellan Karlstad kommun, Trafikverket, Region Värmland och Jernhusen.

Program 6 oktober

11.00 Invigning av Åsa Dahl, affärsområdeschef Jernhusen och Frida Pettersson, kommunalråd Karlstad kommun

11.20 Avtäckning av utställning

11.30 Tårtkalas

Plats: Väntsalen på Karlstads Centralstation

För mer information
Cecilia Granath, pressansvarig Jernhusen. 0734-39 26 21

 

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har cirka 200 medarbetare. Fastighetsbeståndet uppgår till 154 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 17,7 miljarder kronor.

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.

Prenumerera

Media

Media