Klart för bostäder och nästa kontorshus i Södra Nyhamnen

Jernhusen fortsätter satsningen i Södra Nyhamnen, området vid Malmö Centralstation och investerar drygt 300 miljoner kronor i det nya kontorshuset Foajén. I samma kvarter blir det även plats för nya bostäder. Genom att utveckla arbetsplatser, butiker och bostäder i närheten av Centralstationen får fler möjlighet att åka kollektivt, vilket är en viktig parameter i ett hållbart samhälle.

Efter det uppmärksammade kontorshuset Glasvasen fortsätter Jernhusen utvecklingen av Södra Nyhamnen. Läget är ett av Malmös bästa precis vid Centralstationen. Det nya kvarteret innehåller ett kontorshus - Foajén – samt ett bostadshus med cirka 60 lägenheter. Jernhusen utvecklar och investerar i kontorshuset och byggrätten för bostäder säljs och kommer uppföras av annan part. Byggstart sker så snart bygglov är klart under hösten 2015.

– Jernhusen fortsätter omvandlingen av Södra Nyhamnen till en hållbar och levande stationsnära stadsdel. Här växer det nya Malmös CBD fram och genom närheten till Malmö Centralstation kan fler resa kollektivt mellan jobbet och hemmet. Det är att förtäta intelligent, säger Ann Wiberg, affärsområdeschef Stadsprojekt på Jernhusen.

Kontorshuset Foajén innehåller cirka 8 500 kvm kontor och drygt 1 000 kvm butiks- och cafélokaler i gatuplanet. De flexibla kontorsplanen kan rymma cirka 800 nya arbetsplatser. Det kommer att bli flera gröna terrasser på taket och några unika kontor med egen takterrass.

– Det finns ett stort intresse av att hyra lokaler nära Malmö Centralstation. Glasvasen är nästan helt uthyrt och vi ser fram emot att gå vidare med Foajén. Läget är unikt för företag som vill se kontoret som en del i sitt varumärke och som vill ha nära till kollektivtrafiken. Vi har redan kontakt med ett stort antal potentiella hyresgäster till Foajén, säger Rolf Larsson, regionchef Stadsprojekt Malmö.

Södra Nyhamnen är ett av Malmös mest intressanta områden med södra Sveriges bästa kommunikationsläge och närhet till både den gamla stadskärnan och de nya områdena mot Västra Hamnen och Malmö Live.

För mer information:

Rolf Larsson, Regionchef Stadsprojekt Jernhusen, 070-602 47 40

Cecilia Granath, Pressansvarig Jernhusen, 0734-39 26 21

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har 223 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Fastighetsbeståndet uppgår till 182 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 12,7 miljarder kronor.

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Jernhusen fortsätter omvandlingen av Södra Nyhamnen till en hållbar och levande stationsnära stadsdel. Här växer det nya Malmös CBD fram och genom närheten till Malmö Centralstation kan fler resa kollektivt mellan jobbet och hemmet. Det är att förtäta intelligent.
Ann Wiberg, affärsområdeschef Stadsprojekt på Jernhusen