Konstutställning på Norrköpings Centralstation

Jernhusen och Nationalmuseum bjuder på konst på stationen i Norrköping. Temat är ”Det offentliga rummet” och utställningen innehåller reproduktioner av bland annat, Carl Larsson, Anders Zorn, Ernst Josephson och Eva Bonnier. Den finns på stationen under hela sommaren och hösten 2016.

- Vi vill bjuda resenärer och besökare på en oväntad och trevlig upplevelse inne på stationen, där det finns fina lokaler med bra ytor för konst. Det finns många stationer med fantastiska möjligheter, men Norrköping är först ut, säger Lotta Fogde, chef för kommunikation och hållbarhet på Jernhusen.

Idén om konstvepor i offentlig miljö föddes 2015 vid bygget av den nya pendeltågsstationen Stockholm Continental, mittemot Stockholms Centralstation. Jernhusen ville skapa en positiv upplevelse runt byggplatsen mitt i stadsvimlet, och tillsammans med Nationalmuseum, vars ordinarie lokaler är stängda för renovering 2015-2018, skapades utställningen ”Det offentliga rummet” på byggplanken. Nu har utställningen anpassats till lokalerna i Norrköping, som är första station i landet att visa verken. Genom att ladda ner en app från Nationalmuseum i mobiltelefonen får besökarna tillgång till en audioguide.

- Samarbetet med Jernhusen innebär att konsten nu når ut direkt till människor på stan, säger Berndt Arell, överintendent på Nationalmuseum. Vi har möjlighet att vara en brygga mellan historien och samtiden, och med konsten som utgångspunkt reflektera kring det offentliga rummet idag.

För mer information:

Lotta Fogde, kommunikations- och hållbarhetschef, 070-562 85 36

Cecilia Granath, pressansvarig Jernhusen, 0734-39 26 21

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har cirka 200 medarbetare. Fastighetsbeståndet uppgår till 179 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 14,4 miljarder kronor.

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi vill bjuda resenärer och besökare på en oväntad och trevlig upplevelse inne på stationen, där det finns fina lokaler med bra ytor för konst. Det finns många stationer med fantastiska möjligheter, men Norrköping är först ut.
Lotta Fogde, chef för kommunikation och hållbarhet på Jernhusen