Kontorsbyggnaden Foajén vid Malmö Centralstation är nominerad till Sweden Green Building Award

Foajén är utvald som finalist i kategorin Årets BREEAM-byggnad i Sveriges mest prestigefyllda pris för hållbart samhällsbyggande: Sweden Green Building Awards. Vinnaren meddelas den 11 november.

Utmärkelsen delas ut årligen av Sweden Green Building Council (SGBC) för att premiera och uppmärksamma projekt och personer som på bästa sätt bidragit till ett hållbart samhällsbyggande. Foajén rymmer cirka 700 arbetsplatser och är Jernhusens senaste stationsnära kontorsbyggnad. Huset var inflyttningsklart i december 2019 och med sitt läge endast 50 meter från Malmö Centralstation bidrar det till att fler kan välja kollektiva färdmedel till och från jobbet.

– Vi är mycket stolta över att vara nominerade till detta viktiga pris, att bygga miljösmarta hus där välbefinnande för både människor och miljö står i fokus vid våra stationer är ett viktigt bidrag till en hållbar framtid och vi har lärt oss enormt mycket under projektets gång, berättar Freddie Bergkvist, projektutvecklingschef på Jernhusen

Utöver Breeam Excellent är Foajén certifierad enligt WELL nivå Guld som fokuserar på människors välmående.

– Finalisterna i årets Sweden Green Building Awards leder utvecklingen mot en grön omställning i samhällsbyggnadssektorn. De 13 finalisterna i sex olika kategorier, där Jernhusens Foajén deltar i kategorin Årets BREEAM-byggnad visar på innovation, mod och en vilja till förändring, säger Lotta Werner Flyborg, vd, SGBC.

För mer information:

Freddie Bergkvist, projektutvecklingschef
0706-54 48 48
freddie.bergkvist@jernhusen.se

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har cirka 200 medarbetare. Fastighetsbeståndet uppgår till 149 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 17,7 miljarder kronor.

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.

Prenumerera

Dokument & länkar