Kreativa och nyskapande event efterlyses till Centralstationerna

Jernhusens centralstationer är Nordens mest besökta platser. Nu utlyser Jernhusen Media en tävling där annonsörer får komma in med förslag på engagerande event. Målet är att ytterligare höja upplevelsen för besökarna på stationerna.

– Våra centralstationer är ett offentligt rum där det rör sig väldigt mycket människor. Vi vill att eventen på centralstationerna ska hålla en hög nivå för att engagera resenärer och besökare, säger Ann Hermansson, marknadsansvarig på Jernhusen Media.

Uppdraget för annonsörerna är att lämna förslag på ett drömscenario där de skapar en maximal upplevelse för sin målgrupp. Vinnaren får 200 kvm eventyta under en vecka på Centralstationen i Stockholm.

– Vi vill premiera event som blir en stark och meningsfull upplevelse för besökarna och därmed också ger bättre effekt för annonsören. Med upplevelsedesign som utgångspunkt hoppas vi på kreativa, personliga och inspirerande event som bidrar till en skön stämning på stationen, säger Ann Hermansson. Det blir positivt för butikerna, resenärerna och för oss på Jernhusen.

Kampanjen drar igång den 14 november innehåller bland annat en ny film som ska inspirera och skapa en känsla för kreativa möjligheter att nå ut brett till väldigt många personer.

Filmen är framtagen av Klapp.co, regissör är Ola Mork och skådespelaren är Staffan Kihlbom (från The Beach, Beck, och Wallander).

Länk till filmen på youtube: https://youtu.be/r9CmUIfCfoA

För mer information:
Ann Hermansson, marknadsansvarig Jernhusen Media, 08-410 032 46, ann.hermansson@jernhusen.se 

Filmteam: Projektledare:   Gabriella KlappProduktionsledare:   Olivia GustafssonRegissör: Ola MorkCopywriter: Urban   EricssonDP: Anders KlappAC: Stefan Mathiasson
Runner: Magnus Winqvist 

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har cirka 200 medarbetare. Fastighetsbeståndet uppgår till 170 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 14,7 miljarder kronor.

Taggar:

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Med upplevelsedesign som utgångspunkt hoppas vi på kreativa, personliga och inspirerande event som bidrar till en skön stämning på stationen.
Ann Hermansson, marknadsansvarig på Jernhusen