Mats Hubertsson blir ny chef för Bygg- och Fastighetsutveckling på Jernhusen

Efter sju år på Jernhusen, senast som chef för Bygg- och Fastighetsutveckling, går nu Björn Boestad vidare. Björn lämnar över till Mats Hubertsson, som närmast kommer från en tjänst som distriktschef på Skanska.

- Det har varit mycket spännande att få vara med på Jernhusens resa från ett relativt anonymt till ett mer etablerat och välkänt bolag. Projektverksamheten har växt under denna tid och jag har haft förmånen att få vara med och driva ett stort antal intressanta och roliga projekt tillsammans med många duktiga medarbetare, säger Björn Boestad.

Björn slutar den 1 september och den 1 oktober tar Mats Hubertsson vid.

- Jag är mycket glad att Mats kommer till Jernhusen. Han har lång och gedigen erfarenhet som både projektledare och chef, senast från Skanska och innan dess från Projektgaranti. Jag vill också önska Björn lycka till i framtiden. På Jernhusen har han haft ett stort engagemang i flera av våra stora projekt som exempelvis utvecklingen av Kungsbrohuset och Station Stockholm City, säger Kerstin Gillsbro.

För mer information:
Kerstin Gillsbro, vd Jernhusen, 070-621 26 29, kerstin.gillsbro@jernhusen.se

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har 251 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Fastighetsbeståndet uppgår till 237 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 10,4 miljarder kronor.

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.

Prenumerera

Citat

- Jag är mycket glad att Mats kommer till Jernhusen. Han har lång och gedigen erfarenhet som både projektledare och chef, senast från Skanska och innan dess från Projektgaranti. Jag vill också önska Björn lycka till i framtiden. På Jernhusen har han haft ett stort engagemang i flera av våra stora projekt som exempelvis utvecklingen av Kungsbrohuset och Station Stockholm City.
Kerstin Gillsbro, vd för Jernhusen