Mertz ny hyresgäst på Stockholm Årsta Kombiterminal

Mertz Transport kommer från och med 1 januari 2017 hyra en av crossdockbyggnaderna av Jernhusen på Stockholm Årsta Kombiterminal. En stor kund hos Mertz är Pågen som kommer att sköta sin distribution från Årsta.

Mertz är sedan 2014 terminaloperatör på Jernhusens kombiterminal i Malmö.

- Vi delar samma mål om att öka andelen gods som körs på järnväg. Mertz är en aktör som är väl insatt i att nyttja tåg för sin verksamhet och de blir ett starkt komplement till övrig verksamhet i Årsta, säger Micael Svensson, chef affärsområde Gods på Jernhusen.

Jernhusen mål är att skapa bättre förutsättningar för godstransporter på järnväg. Genom citynära kombiterminaler med crossdockbyggnader blir järnvägstransporter ett attraktivt alternativ för varuägare som får en citylogistik som är både lönsam och miljövänlig.

- Genom att etablera oss på Stockholm Årsta Kombiterminal stärker vi vårt inrikesnät och gör det möjligt för fler kunder att transportera varor på järnväg, säger Stig Mertz, vd på Mertz.

I takt med att närliggande logistikområden som ex Slakthusområdet stängs ner, blir Stockholm Årstas läge unikt med tanke på dess närhet till city och möjlighet att skapa effektiv citylogistik och hållbara transporter.

För mer information:

Micael Svensson, chef affärsområde Gods Jernhusen, 070-724 29 33

Henrik Därth, chef förvaltning Jernhusen, 073-413 32 65

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har cirka 200 medarbetare. Fastighetsbeståndet uppgår till 179 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 14,4 miljarder kronor.

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi delar samma mål om att öka andelen gods som körs på järnväg. Mertz är en aktör som är väl insatt i att nyttja tåg för sin verksamhet och de blir ett starkt komplement till övrig verksamhet i Årsta.
Micael Svensson, chef affärsområde Gods på Jernhusen