Midsommar på Stockholms Centralstation

Under dagarna tre kan man skicka en midsommarhälsning från Centralstationen till sina nära och kära. Jernhusen skapat en sommarscen där resenärer kan fota sig själva mot en somrig bakgrund på en brygga och sedan skicka kortet till en vän.

Resenärer och besökare på Stockholms Centralstation kan nu bli fotade med somrig bakgrund och med hjälp av Postens app ”Riktiga Vykort” skickas kortet vidare. För att ytterligare förstärka den somriga känslan på stationen har Jernhusen också smyckat ”Ringen” med en jättestor midsommarkrans.

- Stationen är en plats för möten och avsked. Syftet med midsommareventet är att skapa trivsel på stationen och låta de som väntar på tåget eller en vän ha lite kul medan de är på stationen. Men vi vill också att turister ska få lite midsommarstämning, säger Cajsa Lindgårdh, marknadskommunikatör på Jernhusen.

Bilden kan också läggas upp på personens egen Facebooksida eller Instagram och sprida ännu mer glädje. #stationssommar

Sommareventet håller på till och med den 20 juni.

Cajsa Lindgårdh, marknadskommunikatör Jernhusen, 08-410 626 22

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har 265 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Fastighetsbeståndet uppgår till 241 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 10,2 miljarder kronor.

Taggar:

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Stationen är en plats för möten och avsked. Syftet med midsommareventet är att skapa trivsel på stationen och låta de som väntar på tåget eller en vän ha lite kul medan de är på stationen. Men vi vill också att turister ska få lite midsommarstämning.
Cajsa Lindgårdh, marknadskommunikatör på Jernhusen