Närodlad marknad på Malmö Centralstation

Under höstlovet är det närodlat-tema på Malmö Centralstation med 10 småskaliga matproducenter. Den 3-5 november kommer resenärer och besökare kunna köpa med sig egenodlade produkter.

På marknaden, som tar plats i Gröna Hallen, finns allt från grönsaker till kryddor, ost, hemlagade marmelader och chili.

 Vi har ett fantastiskt offentligt rum som passar för olika evenemang. För ett par veckor sedan hade Malmö Kvinnojour en fotoutställning här och i början på nästa år kommer ytterligare en konstutställning, säger Isabella Klapperup på Jernhusen.

Bland matproducenterna finns till exempel Rosengårds Kryddor, Skånsk Chili, Los Perros Urban Farming, Ecofunghi och Rescued Fruits.

Marknaden håller öppet den 3-5 november mellan 11 och 17 (torsdag-fredag) och 11-15 på (lördag).

För mer information:

Isabella Klapperup, Centrumledare Jernhusen, 076-850 63 89

Ann Lindberg, Tf pressansvarig Jernhusen, 0733-129 029

www.jernhusen.se

Taggar:

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.

Prenumerera

Citat

Vi vill att erbjuda resenärer och de som jobbar och bor i området möjlighet att handla med sig närodlade produkter.
Isabella Klapperup på Jernhusen