Närodlad marknad på Stockholms Centralstation

Under höstlovet är det närodlat-tema på Stockholms Centralstation. Flera utställare finns på plats med ekologiska och närproducerade varor.

På marknaden finns allt från hemlagad sylt och saft till kött och mejeriprodukter.

 Vi vill erbjuda resenärer och de som jobbar och bor i området möjlighet att handla med sig närodlade produkter, säger Alva Mardell på Jernhusen.

Marknaden pågår den 1 – 5 november kl. 10-18 mitt i Centralhallen på Centralstationen.

För mer information:

Alva Mardell, marknadsassistent Jernhusen, 072-741 69 81

Ann Lindberg, Tf pressansvarig Jernhusen, 0733-129 029

www.jernhusen.se

Taggar:

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.

Prenumerera

Citat

Vi vill erbjuda resenärer och de som jobbar och bor i området möjlighet att handla med sig närodlade produkter.
Alva Mardell på Jernhusen