Nivå Guld är målet för kontorshuset Foajén i Malmö

Report this content

700 personer har sin arbetsplats i Foajén vid Malmö Centralstation. Människors hälsa står i fokus när byggnaden bland annat kommer certifieras enligt nya internationella certifieringen WELL. Målet är att nå nivå Guld.

Malmö växer norr om Malmö Centralstation. Som ett första steg i utvecklingen av Nyhamnen har området närmast stationen omvandlats från en okänd baksida till en attraktiv adress för både boende och företag. Nu är det andra kontorshuset klart och  Ramboll, Handelsbanken, Aspekta, Sinch, Capish och Bona är några de hyresgäster som har flyttat in eller är på väg in. I markplan finns cafeet Le Croissant och inredningsbutiken House of Palladium.

– Vi hälsar våra hyresgäster varmt välkomna. Med arbetsplatser, butiker och bostäder i närheten av centralstationen får nu fler möjlighet att åka kollektivt, vilket är en viktig parameter i ett hållbart samhälle, säger Freddie Bergkvist, projektutvecklingschef på Jernhusen.

WELL är en byggnadscertifiering som fokuserar på människors hälsa och väl-befinnande med arbetsplatser där människor mår bra och kan arbeta effektivt. WELL omfattar sju olika fokusområden: luft, vatten, kost, ljus, motion, välbefinnande och sinne. Tekniska åtgärderna för till exempel akustik, dagsljus och ventilation komplett-eras med mjuka parametrar som konst, kontakt med natur, aktivitetsfrämjande design och avstressande miljöer för att ytterligare förbättra arbetsmiljön.

– Det stora intresset för lokalerna beror till stor del på läget nära centralstationen, men också på WELL-certifieringen som värnar om medarbetarnas välbefinnande, säger Freddie Bergkvist.

Fortfarande finns det möjlighet för den som är snabb till beslut att hyra lokaler då 1 100kvm återstår.

Fakta:

  • Jernhusen startade bygget av Foajén under 2017
  • Fastigheten blir arbetsplats för 700 personer.
  • Foajén består av åtta våningar med totalt 7 700 kvm kontorsyta samt 1 100 kvm för handel och service i gatuplan.
  • Miljöcertifiering enligt BREEAM samt byggnadscertifiering enligt WELL.

För mer information:

Cecilia Granath, Pressansvarig, Jernhusen, 073-439 26 21

Freddie Bergkvist, projektutvecklingschef, 070-654 48 48

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har cirka 200 medarbetare. Fastighetsbeståndet uppgår till 154 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 17,7 miljarder kronor.