No.18 Office & Lounge öppnar på Stockholms Centralstation

Jernhusen har tecknat avtal med No.18 Office & Lounge på Stockholms Centralstation. De finns idag vid Stureplan och expanderar nu verksamheten också till Centralstationen, där företag kan hyra ett skrivbord, eget kontorsrum eller en hel avdelning.

No 18 fyller ett helt våningsplan på 2 400 kvm med plats för 250 personer. De öppnar i april och avtalet är på 7 år. Här finns plats för enmansföretag, mindre och medelstora företag samt möjlighet att bara vara medlem utan arbetsplats, t ex för de som reser på Stockholm och behöver en central plats för möten eller en stunds arbete.

- No. 18 blir ett mycket bra tillskott till Stockholms Centralstation. Med kontorshotell, mötesplatser och lounge på Centralstationen bidrar de till ökat kollektivt resande och att stationen blir en attraktiv mötesplats. Med arbetsplatser på Centralstationen går det att åka torrskodd till resten av världen, säger Kristina Holmqvist, marknadsansvarig på Jernhusen.

Kontorsytorna på Stockholms Centralstation har nyligen renoverats och stora delar av originalet från 1872 har behållits och återskapats med salar där det är högt i tak och tidstypiska detaljer.

- Vi vill skapa kontorsmiljöer med trivsam hemmakänsla för både små och stora företag, vilket vi uppnår med den speciella och unika atmosfären som Stockholms Centralstation erbjuder. Närheten till Arlanda Express, tåg och kollektivtrafiken är viktigt för våra kunder och med vårt läge på Centralstationen kan vi erbjuda Stockholms mest centrala mötesplatser. Vi lovar att skapa en lounge utöver det vanliga, säger Michel Gordin, vd för No.18.

För mer information:

Kristina Holmqvist, Marknadsansvarig Jernhusen, 072-700 25 98
Cecilia Granath, Pressansvarig Jernhusen, 0734-39 26 21
Michel Gordin, VD No.18 , 070-796 33 13

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har 206 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Fastighetsbeståndet uppgår till 182 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 13,6 miljarder kronor.

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.

Prenumerera

Media

Media

Citat

- No. 18 blir ett mycket bra tillskott till Stockholms Centralstation. Med kontorshotell, mötesplatser och lounge på Centralstationen bidrar de till ökat kollektivt resande och att stationen blir en attraktiv mötesplats. Med arbetsplatser på Centralstationen går det att åka torrskodd till resten av världen.
Kristina Holmqvist, marknadsansvarig på Jernhusen