Novo Nordisk hyr de sista kontorsytorna i Glasvasen

Glasvasen är det första kontorshuset i Jernhusens utveckling av den nya stadsdelen Södra Nyhamnen i Malmö. Glasvasens kontorsytor är nu fullt uthyrda när Jernhusen tecknat avtal med Novo Nordisk Scandinavia AB om cirka 800 kvadratmeter.

- Vi ser en trend i att företag som vill synas och attrahera kompetent arbetskraft för goda affärer etablerar sig i stationsnära stadsdelar. Det är framförallt läget nära kollektivtrafiken som är avgörande för besluten, säger Rolf Larsson, regionchef Stadsprojekt Jernhusen.

Huset innehåller 6 000 kvadratmeter kontor och 850 kvadratmeter butiker. Malmö Centralstations 50 000 dagliga besökare skapar, tillsammans med de planerade kontors- och bostadshusen i Södra Nyhamnen, ett attraktivt stationsområde med liv och rörelse.

Novo Nordisk är ett globalt läkemedelsföretag med mer än 90 år av innovation och ledarskap inom bland annat diabetes med huvudkontoret i Danmark.-

- Att kontorsytorna vid Centralstationen är attraktiva visar på både regionens och företagens möjlighet till utveckling. Nu fortsätter vi med utvecklingen av Foajén, som är nästa hus i utbyggnaden av Södra Nyhamnen i Malmö, säger Rolf Larsson.

För mer information:

Rolf Larsson, Regionchef Stadsprojekt Jernhusen, 040-664 28 36

Cecilia Granath, Pressansvarig Jernhusen, 0734-39 26 21

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har 214 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Fastighetsbeståndet uppgår till 181 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 13,2 miljarder kronor.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi ser en trend i att företag som vill synas och attrahera kompetent arbetskraft för goda affärer etablerar sig i stationsnära stadsdelar. Det är framförallt läget nära kollektivtrafiken som är avgörande för besluten.
Rolf Larsson, regionchef Stadsprojekt Jernhusen