Novo Nordisk hyr de sista kontorsytorna i Glasvasen

Glasvasen är det första kontorshuset i Jernhusens utveckling av den nya stadsdelen Södra Nyhamnen i Malmö. Glasvasens kontorsytor är nu fullt uthyrda när Jernhusen tecknat avtal med Novo Nordisk Scandinavia AB om cirka 800 kvadratmeter.

- Vi ser en trend i att företag som vill synas och attrahera kompetent arbetskraft för goda affärer etablerar sig i stationsnära stadsdelar. Det är framförallt läget nära kollektivtrafiken som är avgörande för besluten, säger Rolf Larsson, regionchef Stadsprojekt Jernhusen.

Huset innehåller 6 000 kvadratmeter kontor och 850 kvadratmeter butiker. Malmö Centralstations 50 000 dagliga besökare skapar, tillsammans med de planerade kontors- och bostadshusen i Södra Nyhamnen, ett attraktivt stationsområde med liv och rörelse.

Novo Nordisk är ett globalt läkemedelsföretag med mer än 90 år av innovation och ledarskap inom bland annat diabetes med huvudkontoret i Danmark.-

- Att kontorsytorna vid Centralstationen är attraktiva visar på både regionens och företagens möjlighet till utveckling. Nu fortsätter vi med utvecklingen av Foajén, som är nästa hus i utbyggnaden av Södra Nyhamnen i Malmö, säger Rolf Larsson.

För mer information:

Rolf Larsson, Regionchef Stadsprojekt Jernhusen, 040-664 28 36

Cecilia Granath, Pressansvarig Jernhusen, 0734-39 26 21

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har 214 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Fastighetsbeståndet uppgår till 181 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 13,2 miljarder kronor.

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi ser en trend i att företag som vill synas och attrahera kompetent arbetskraft för goda affärer etablerar sig i stationsnära stadsdelar. Det är framförallt läget nära kollektivtrafiken som är avgörande för besluten.
Rolf Larsson, regionchef Stadsprojekt Jernhusen