• news.cision.com/
  • Jernhusen/
  • Ny detaljplan vid Malmö Centralstation fastställd – möjliggör 350 bostäder och ny domstolsbyggnad

Ny detaljplan vid Malmö Centralstation fastställd – möjliggör 350 bostäder och ny domstolsbyggnad

Report this content

Nu tas nästa stora steg i utvecklingen av Södra Nyhamnen intill Malmö Centralstation. Den nya detaljplanen innebär att det stationsnära läget kan kompletteras med ny bebyggelse i form av bostäder, kontor och en domstolsbyggnad.

Detaljplanen omfattar området mellan bangården och Carlsgatan och medför en utveckling av cirka 60 000 kvm bruttoarea - ett kvarter för en ny domstolsbyggnad och två kvarter för cirka 350 bostäder. Mellan husen och bangården skapas en upphöjd bangårdsterrass med ett gångstråk som binder ihop kvarteren med stationen och resandet. Detaljplanen möjliggör också en gång- och cykelbro över bangården som knyter ihop Södra Nyhamnen med centrala Malmö. Den nya bebyggelsens varierade arkitektur och höjd på husen kommer skapa en spännande front mot bangården och den äldre stadskärnan.

– Malmös entré från järnvägen kommer få en ny siluett och vi är väldigt nöjda med att vi nu kan fortsätta utvecklingen av området och möjliggöra för fler att bo och jobba nära stationen och resandet, säger Sara MacDonald, regionchef på Jernhusen.

Domstolsbyggnaden utvecklas av Castellum som har förvärvat aktuell byggrätt. De ca 350 bostäderna är fördelade på två kvarter där det är klart att Wästbygg Projektutveckling AB har förvärvat och ska utveckla den ena.

Mer information:

Sara MacDonald, Chef Region Syd Jernhusen, 0734-39 26 28

Cecilia Granath, Pressansvarig, Jernhusen, 0734-39 26 21

FAKTA

Jernhusen inledde utvecklingen av stationsområdet 2009. Första kontorshuset Glasvasen var inflyttningsklart 2016 och i slutet av 2019 är nästa kontor Foajén klart för inflyttning samtidigt med de 86 lägenheterna i intilliggande projektet Malmö Living. Totalt möjliggör utvecklingen av området cirka 600 bostäder och nästan 2000 arbetsplatser, två kvarter kvarstår innan hela området är detaljplanelagt.

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har cirka 200 medarbetare. Fastighetsbeståndet uppgår till 156 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 17,2 miljarder kronor.

Prenumerera

Media

Media