Ny logistikbyggnad i Årsta möjliggör citynära leveranser

Jernhusens planerar att uppföra en ny crossdockbyggnad i anslutning till Årsta Kombiterminal. Det blir möjligt att bygga hallbyggnad på upp till 14 000 kvadratmeter inklusive kontor och personalutrymmen. Byggnadens läge möjliggör godshantering från både väg och järnväg.

- Läget nära city för den nya crossdockbyggnaden på Partihandlarvägen med dess direkta anslutning till Årsta Kombiterminal erbjuder möjligheter till hållbarare transporter i hela kedjan, Niklas Andersson, affärsutvecklare på Jernhusen.

Årsta partihallar ligger cirka åtta kilometer söder om Stockholms Centralstation och är ett partihandelscentrum för bland annat frukt, grönsaker, blommor och fisk.

- Den nya anläggningen kommer med sin centrala placering lämpa sig väl för företag inom livsmedels-, grossist- och/eller restaurangbranschen. I den stora hallbyggnaden kan vi bygga kyl- och frysrum vid behov, säger Niklas Andersson.

Jernhusen utvecklar centralt placerade kombiterminaler vid knutpunkter för att hantera de logistiska utmaningarna i att få in varor i trånga stadskärnor. När varor lastas om mellan tåg och lastbil, och även förvaras en kort tid innan de körs ut från våra kombiterminaler och lagerbyggnader, kan varorna färdas hållbart hela vägen fram till slutkonsumenten.

För mer information
Niklas Andersson, affärsutvecklare Jernhusen, 
0738-26 47 86
Jeanette Granström, kommunikatör Jernhusen, 072-57 72 670

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har cirka 200 medarbetare. Fastighetsbeståndet uppgår till 156 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 17,2 miljarder kronor.

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.

Prenumerera

Dokument & länkar