Ny organisation ger förändringar i Jernhusens ledningsgrupp

Jernhusen omorganiserar vid årsskiftet i syfte att stärka såväl förvaltningsverksamheten som genomförandet av de stora utvecklingsprojekten, framförallt i Stockholm och Göteborg. Inför förändringen tar Cecilia Pettersson den 1 december över chefskapet för affärsområde Stadsutveckling då Ann Wiberg slutar på Jernhusen. Även Mats Hubertsson, chef för Bygg- och fastighetsteknik, väljer att lämna från årsskiftet.

Cecilia Pettersson kommer närmast från rollen som affärsutvecklingschef inom affärsområde Stationer. Hon kommer att ingå i Jernhusens ledningsgrupp och rapportera till vd Kerstin Gillsbro.

– Cecilias mångåriga erfarenhet av projektutveckling och gedigna ledarerfarenhet från byggbranschen förstärker Jernhusens förmåga att förverkliga stora utvecklingsprojekt i alla våra fastighetstyper, säger Kerstin Gillsbro.

– Flera av projekten går in i en ny fas de närmaste åren och jag ser fram emot att arbeta med genomförandet av dessa med fokus på resenärsnytta och hållbara affärer, kommenterar Cecilia Pettersson.

Organisationsförändringen träder i kraft den 1 januari 2019. Ett antal företags-gemensamma funktioner flyttas till befintliga affärsområde Stationer samt affärsområde Depåer och kombiterminaler i syfte att stärka förvaltnings-organisationen. Därmed upphör enheten Bygg- och fastighetsteknik. Nuvarande Affärsområde Stadsutveckling upphör samtidigt som två nya affärsområden för Affärsutveckling och Projektutveckling skapas. Cecilia Pettersson blir chef för nya affärsområde Projektutveckling.

– Jag vill tacka Ann Wiberg för hennes mångåriga och fina insatser i flera chefsroller på Jernhusen, inte minst de senaste sju åren som ansvarig för Jernhusens stadsutveckling. Anns strategiska kompetens, lojalitet och höga ambitionsnivå har bidragit starkt till Jernhusen som vi känner det idag, säger Kerstin Gillsbro.

– Att Mats Hubertsson nu väljer att inte ta en ny roll i Jernhusen förminskar inte hans stora bidrag till den nya organisation han varit med och arbetat fram, fortsätter Kerstin Gillsbro. Jag tackar Mats för hans engagemang och breda kunskap i ledningsarbetet och har särskilt uppskattat hans kloka och strukturerade styrning av våra stora utvecklingsprojekt.

Kerstin Gillsbro, Vd, 070-621 26 29
Cecilia Granath, pressansvarig, 0734-39 26 21

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har cirka 200 medarbetare. Fastighetsbeståndet uppgår till 155 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 16,6 miljarder kronor.

Taggar:

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar