Ny takmålning lyser upp Eskilstuna Centralstation

Nu har resenärerna i Eskilstuna fått en ljusare och finare station. Med ny takmålning och ny LED-belysning har miljön på Eskilstunas Centralstation blivit både ljusare och tryggare. Under året har också fastighetsägaren Jernhusen renoverat toaletterna och bytt ut sittbänkarna i väntsalen till nya fräscha möbler.

-         För att skapa en ljusare miljö har den föråldrade glödlampsbelysningen bytts ut mot ny modern LED-belysning. Vi vet att ljusa lokaler är viktigt för att resenärerna ska uppleva stationen som trevlig och trygg, säger Kent Mandl, förvaltare på Jernhusen. Det har varit lite mörkt och skumt på stationen men idag får man en helt annan positiv känsla.

Den positiva upplevelsen hänger också ihop med den nya upplysta takmålningen som resenärer möter när de kommer in på stationen från perrongsidan.

-  Reaktionerna på takmålningen, som föreställer ett takfönster med en härlig himmel, har varit väldigt positiva. Folk ser det, och det är riktigt kul, säger Kent Mandl.

För mer information:

Kent Mandl, Förvaltare Jernhusen, 072-230 91 07

Ann Lindberg, Tf pressansvarig Jernhusen, 0733-129 029

www.jernhusen.se

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har cirka 200 medarbetare. Fastighetsbeståndet uppgår till 170 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 14,7 miljarder kronor.

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.

Prenumerera

Citat

Reaktionerna på takmålningen, som föreställer ett takfönster med en härlig himmel, har varit väldigt positiva. Folk ser det, och det är riktigt kul, säger Kent Mandl.
Kent Mandl, teknisk förvaltare på Jernhusen