Ny teknik testas för att öka tryggheten på Stockholms Centralstation

Report this content

Jernhusen har sedan i våras arbetat med teknikföretaget Teleste Sweden och deras system Connected Zone. Genom detta kan resenärer och hyresgäster få direktkontakt med stationens bevakningscentral och ordningsvakter. Tekniken har potential att öka resenärernas trygghet och effektivisera Jernhusens trygghetsarbete.

Connected Zone är ett pilotprojekt. Det bygger på frivillighet där användaren, exempelvis en resenär, själv laddar ner appen NOC och vid otrygghet eller en incident kan påkalla kamerorna och bevakningspersonalens uppmärksamhet.

– På många sätt är Connected Zone ett nytt sätt att tänka kring trygghet där vi får en mer direkt kontakt med människor. Jernhusen arbetar hela tiden med olika trygghetsskapande åtgärder och vår verktygslåda består av olika verktyg som både används reaktivt och proaktivt, säger Michael Englund, säkerhetschef på Jernhusen.

Tillsammans med Teleste kommer Jernhusen under hösten att testa tekniken lokalt med utvalda användare på Stockholms Centralstation. Faller testet väl ut kan fler hyresgäster och resenärer ansluta och det kan även bli aktuellt att lansera det för fler stationer. Förhoppningen är att Connected Zone ska bidra till en tryggare stationsmiljö samtidigt som Jernhusen ska kunna kraftsamla där behovet av åtgärder är som störst. Istället för att enbart försöka identifiera problemen själva blir det nu också möjligt att få en direktlinje till den som verkligen känner sig utsatt. 

– Detta är ett intressant verktyg som kan ge oss incidentrapporter i realtid. Förutom att kunna agera snabbt när något verkligen händer ger tekniken oss möjlighet att se mönster och kunna identifiera speciellt utsatta delar av miljön. Det gör att vi kan sätta in proaktiva åtgärder mer precist, säger Michael Englund.

Teleste har en lång historia som global leverantör av lösningar för videoövervakning och informationsteknologi för publika miljöer. I Sverige har företaget sedan en lång tid tillbaka etablerade samarbeten med bland annat Trafikverket och Trafikförvaltningen Region Stockholm.

En av många trygghetsskapande åtgärder på Stockholms Centralstation

Jernhusens stationer är offentliga platser. Det är viktigt att bevara tillgängligheten och förvalta förtroendet som det innebär. Samtidigt är det en utmaning att hantera den otrygghet och utsatthet som kan uppstå när många människor möts.

Jernhusen jobbar idag med trygghet utifrån flera perspektiv. Det handlar om att agera snabbt mot våld och hot, men också om att arbeta proaktivt för tryggare stationsmiljöer. Inom initiativet ”Ordning och reda med hjärta” samarbetar Jernhusen exempelvis med Stadsmissionen och bedriver uppsökande verksamhet mot personer i utanförskap och utsatthet.

För mer information:

Michael Englund, chef Säkerhet
073-036 32 07
michael.englund@jernhusen.se

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har cirka 200 medarbetare. Fastighetsbeståndet uppgår till 149 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 17,7 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar