Ny toalett på Örebros station bidrar till ökad trivsel

Toaletten på Örebros station är nu färdigrenoverad

Enligt en rapport från WSP Analys & Strategi i mars 2012 på uppdrag av Örebro kommun var det många som upplevde miljön i resecentrum som otrygg. En bidragande faktor var den nedskräpade och ofräscha toaletten. För Jernhusen som fastighetsägare är detta oacceptabelt i och med att vi har ett stort fokus på att våra stationer ska vara trygga och säkra miljöer.

Därför är vi väldigt glada att totalrenoveringen av toaletten på Örebro station nu är färdig. Den har fått ett helt nytt utseende enligt Jernhusens nya toalettprofil. Det är numera ommålat, nytt kakel och golv samt nytt toalettporslin och nya dörrar. För att i största möjliga mån undvika skadegörelse och nedskräpning nödgas vi dessvärre att ta ut en avgift för besöken men till skillnad mot tidigare är det numera möjligt att betala såväl med sms som med kontanter.

- Det känns skönt att kunna reagera så pass snabbt på upplevda obehag och göra konkreta förbättringar, säger Mikael Svedung, förvaltare på Jernhusen. Trygghet och trivsel är något vi tar väldigt seriöst på och vi kommer att fortsätta arbetet med att förbättra kvalitén ännu mer.

Totalrenoveringen är ett led i Jernhusens arbete med att skapa mer trygga och säkra stationer.

För mer information:
Mikael Svedung, förvaltare Jernhusen, 072-727 96 64
Carina Wallnäs, kvalitetsansvarig Jernhusen, 0734-13 32 15

<p><em>Jernhusen utvecklar, förvaltar och äger ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har 253 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Fastighetsbeståndet uppgår till 255 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 11 miljarder kronor.</em><em></em></p>

Taggar:

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.

Prenumerera