Nya smaker på Stockholms Centralstation i mars

I mars öppnar Icha Icha, Urban Deli, Vete-Katten och Wiggo i stationens norra del i en helt nyskapad miljö. Här kommer resenärer och besökare att få ett brett utbud av take away.  

Under vintern byggs den tidigare foodcourten på stationen om vilket gjort det möjligt att etablera fyra nya hyresgäster. Ambitionen är att skapa en mötesplats med välsmakande erbjudanden som lockar in alla som vill äta gott och snabbt med kvalitet. Matgäster såväl som hungriga resenärer.

– Centralstationen är en fantastisk plats med internationell atmosfär. Det vill vi lyfta fram och förstärka, vilket vi gjort genom att bygga en ny matdestination med detaljer från stationens unika arkitektur. Här ska man kunna hämta energi och äta riktigt bra take away, säger Pontus Larsson, chef uthyrning affärsområde Stationer Jernhusen.

De nya koncepten kompletterar Stockholms Centralstations matutbud med flera olika smakupplevelser. Fokus kommer att ligga på mat att ta med sig men det kommer också gå bra att äta på plats.

– Vi tror mycket på våra nya hyresgäster. De är välkända och uppskattade med bra kvalitet rakt igenom. God mat med hög servicenivå. Det ligger i linje med vad dagens resenärer vill ha, säger Pontus Larsson.

Den nya matdestinationen invigs i mars 2018.

Kontakt

Pontus Larsson, Chef uthyrning affärsområde Stationer
pontus.larsson@jernhusen.se
0708-25 26 95

Jesper Konstantinov, Urban Deli
jesper.k@urbandeli.org
0703-08 55 53

Niclas Sellebråten, Icha Icha
selle@me.com
0734-34 54 64

Johan Sandelin-Järnåsen, Vete-Katten
johan@vetekatten.se
0705-95 82 81

Nicklas Alm, Wiggo
info@wiggowraps.se
0709-46 81 30

Om Jernhusen
Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har cirka 200 medarbetare. Fastighetsbeståndet uppgår till 161 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 16 miljarder kronor.

Taggar:

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.

Prenumerera

Media

Media